Arbetsgrupper

Arbetsgrupper inom MalmöLundregionen

För att förverkliga verksamhetsplanen 2019-2023 finns det fem utpekade arbetsgrupper som genomför insatser inom de fem priotiterande områdena i verksamhetsplanen.

Näringsliv

Näringslivschefer från samtliga kommuner.  Se aktivitetsplan här: Näringsliv

Framtida kompetensförsörjning

Arbetsmarknads- och HR-chefer från samtliga kommuner. Ser aktivitetsplan här: Kompetensförsörjning

Digitalisering

Chefer och sakkunniga inom digitalisering, IT och verksamhetsutveckling från samtliga kommuner. Se aktivitetsplan här: Digitalisering

Fysisk planering och infrastruktur

Chefer och sakkunniga inom fysisk planering,  hållbara transporter och infrastruktur från samtliga kommuner. Se aktivitetsplan här: Fysisk planering

Miljö och klimat

Chefer inom miljö, klimat och hållbarhet från samtliga kommuner. Se aktivitetsplan här: Miljö och klimat