Arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper finns kopplade till MalmöLundregionens verksamhet: näringslivsgruppen (inkl. turism), översiktsplangruppen samt HR-chefsnätverket. Utöver dessa formella arbetsgrupper finns informella tjänstemannanätverk där samarbete sker i olika form mellan några eller alla MalmöLundregionens kommuner.