Arbetsmarknad

Sedan MalmöLundregionen startades upp 2012 har arbetsmarknadsfrågor varit högt prioriterade. Till en början drevs frågorna tillsammans med utbildningsfrågor i en särskild arbetsgrupp, men det formatet visade sig ha brister. Beslutet blev att istället för att ha en permanent arbetsgrupp arbeta fram mer specifika målsättningar och projekt.

Detta resulterade i att  MalmöLundregionen inför 2016 tog fram fokusfrågor, där en tydlig målbeskrivning och ett genomförande i olika faser fastställdes. Av dessa fokusfrågor har ”Sysselsättning och arbetsmarknad” i princip övertagit den tidigare arbetsgruppens inriktning, tillsammans med fokusfrågan ”Kompetensförsörjning”.

Inom ramen för fokusfrågorna driver MalmöLundregionen ett flertal processer inom arbetsmarknadsområdet. Dels har en handlingsplan arbetsmarknad och sysselsättning tagits fram dels har två separata projekt startat igång, Industrinatten MalmöLundregionen och ett projekt med fokus på kompetensförsörjning tillsammans med teknologkåren vid Lunds tekniska högskola.