Bostäder

STIMULERA ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

En av MalmöLundregionens tre fokusfrågor för perioden 2015-2018.

Långsiktig målbild: I MalmöLundregionen har antalet aktörer på bostadsmarknaden ökat, vilket stimulerar bostadsbyggandet och stärker konkurrensen. Dessutom har gemensamma insatser satt fokus på behovet av mer effektiv och konsekvent handläggning från statliga myndigheter.

Beskrivning och genomförande: MalmöLundregionen behöver agera gemensamt för att stimulera ökat bostadsbyggande. I syfte att få fler investerare i bostadssektorn att etablera sig i regionen är ambitionen att från och med 2017 gemensamt delta i Business Arena i Stockholm och i andra sammanhang där en gemensam plattform ger fördelar. I fokusfrågans genomförande ska erfarenhetsbyten lyfta fram goda exempel och bostadssituationen för nyanlända och andra grupper med låg betalningsförmåga beaktas.