Infrastruktur

 

I MalmöLundregionen bor halva Skånes befolkning. Det är en tätbefolkad storstadsregion som är hela Skånes motor. Infrastruktur är avgörande för att få regionen att fungera och prestera optimalt. En hållbar infrastruktur är avgörande för att bibehålla livskvalitet och stärka den ekologiska mångfalden. Därför behöver MalmöLundregionen agera gemensamt och starkt.

Strukturplanen anger en inriktning, men gemensamt arbete behövs kontinuerligt. Därför fortsätter MalmöLundregionen att göra gemensamma yttranden, bedriva påverkansarbete och arbeta mot gemensamma mål. Samtidigt pågår även ett vitalt arbete med att se bortom kommungränserna och planera tillsammans. Både i Strukturplan MalmöLundregionen och genom andra gemensamma insatser.

Följande presentation sammanfattar de infrastrukturåtgärder som MalmöLundregionen lyfter fram i Strukturplanen: MalmöLundregionen infrastrukturprioriteringar

Se även MalmöLundregionens yttranden under fliken dokument/yttranden.