Kommande möten 2019

29 januari – kommundirektörsmöte (15-17, Lund)
23 april – kommundirektörsmöte (15-17, Lund)
11 juni – kommundirektörsmöte (15-17, Lund)
5-6 september, internatresa (inkl. styrelsemöte)
24 september – kommundirektörsmöte (15-17, Lund)
26 november – kommundirektörsmöte (15-17, Lund)

1 mars (Svedala), OBS kl. 9-12 (9-11.30 möte, därefter lunch)
21 maj (17-19, Eslöv)
5-6 september, internatresa (inkl. styrelsemöte)
15 oktober (17-19, Burlöv)
10 december (17-19, Vellinge)