Näringsliv

MalmöLundregionen bedriver gemensamt näringslivsarbete inom ett flertal områden. B2B-mässa, destinationsutveckling, gemensam utbildning av sommarpersonal, genomförande av Industrinatten, gemensam kompetensutveckling osv. Arbetet drivs av Näringslivsgruppen, där samtliga 12 kommuners näringlivsansvariga deltar. Det finns även en grupp med fokus på besöksnäring.

MalmöLundregionen har en roll som tillväxtmotor i södra Sverige med många arbetstillfällen, globala huvudkontor och en stadigt växande befolkning. Det är en funktionell storstadsregion där Sverige möter kontinenten.

I broschyren ”Näringsliv i MalmöLundregionen” sammanfattas allt detta i text, statistik och bilder. Klicka  Kontakta MalmöLundregionens sekretariatsledare Mathias Nilsen om ni vill få ett exemplar skickat till er, annars kan ni klicka nedan för att läsa både svensk och engelsk version: