Om MalmöLundregionen

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

MalmöLundregionens verksamhetsplan beslutades 2019 och sträcker sig fram till 2023. Det är samarbetets huvudsakliga styrdokument tillsammans med MLR:s samverkansavtal.

MalmöLundregionen är arvtagare till tidigare mellankommunala samarbeten som Samverkan Skåne Sydväst och Sydvästra Skånes Kommunalförbund. Samarbetet leds av en styrelse med två representanter för varje medlemskommun. Kommunerna representeras av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsföreträdare i respektive kommun. Till styrelsemötena adjungeras också kommundirektörerna som även utgör beredningsgrupp för de ärenden som skall behandlas vid styrelsens sammanträden.

Ordförandeskapet delas mellan Malmö stad och Lunds kommun. Modellen är roterande ordförandeskap årsvis, vilket innebär att ordförandeskapet växlar mellan kommunstyrelseordförandena i Malmö och Lund. Vice ordförande utgörs av den kommun som inte är ordförande innevarande år.

Beslut fattas i konsensus. Alla medlemskommuner har lika stort inflytande. All gemensam verksamhet bygger på aktivt deltagande av medlemskommunerna. Samarbetet sker på frivillig basis – alla kommuner behöver inte delta i alla projekt.