Pågående insatser

Utvecklingsinsats för erfarna chefer

Ett program som syftar till ett utforskande av den egna rollen och uppdraget, vidgade insikter och verktyg för den enskilde deltagaren att utveckla i ledarskapet. Det görs genom utbildning, utmaning och erfarenhetsutbyte hur andra de andra cheferna tänker och hanterar sina utmaningar, samtidigt som vi främjar relationsbyggande för ett nätverk över kommungränserna som även består efter utvecklingsinsatsen.
Deltagarna uppmuntras öva de verktyg och insikter kring det egna ledarskapet som utvecklingsin- satsen ger, samt att viss litteratur ges att reflektera kring. Deltagarna har också möjlighet att vända sig till konsulterna under pågående utbildningstid via mail med frågor eller synpunkter. 

 

Industrinatten

Industrinatten MalmöLundregionen är ett samverkansprojekt mellan MalmöLundregionens kommuner och IUC Syd. Insatsen syftar till att höja intresset för industriyrken och industriprogram för högstadie- och gymnasieelever. Den 22 oktober genomfördes Industrinatten 2019 i Malmö. Läs mer här: http://www.industrinatten.se/

 

B2B-mässan

MalmöLundregionens gemensamma B2B-mässa genomförs årligen i mars månad. Klicka här för information.