Samhällsplanering

I MalmöLundregionen bor halva Skånes befolkning. Det är en tätbefolkad storstadsregion som är hela Skånes motor. Samhällsplanering är avgörande för att få regionen att fungera och prestera optimalt.  Därför bedrivs ett vitalt arbete med att se bortom kommungränserna och planera tillsammans. Både i Strukturplanen för MalmöLundregionen och genom andra gemensamma insatser.