Sysselsättning & arbetsmarknad

SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSMARKNAD

En av MalmöLundregionens tre fokusfrågor för perioden 2015-2018.

Långsiktig målbild: I MalmöLundregionen har gemensamma insatser inom arbetsmarknadsområdet stimulerat ökad sysselsättning och skapat en starkare arbetsmarknad.

Beskrivning och genomförande: Ett gemensamt arbete för att öka sysselsättningen inom MalmöLundregionen är nödvändigt. En handlingsplan, med konkreta förslag på insatser som ökar sysselsättningen i MalmöLundregionen, har tagits fram (2016) och implementeras (2016-2018). Den innehåller tre projekt:

(1) etableringsöverenskommelse mellan kommunerna och staten

(2) inventering av bristyrken, samverkan yrkesutbildningar för bristyrken

(3) kompetensutveckling medarbetare inom arbetsmarknadsområdet

I arbetet ska arbetsmarknads- och näringslivsfrågor beaktas tillsammans. Etablering och integration lyfts in som viktig del.