Verksamhetsplan

MalmöLundregionens verksamhetsplan löper över fem år (2019-2023) och omfattar fem prioriterade områden. Verksamheten beskriver även arbetssätt och principer för sammarbetet. Utöver verksamhetsplanen har MalmöLundregionen även tagit fram en Strukturplan där vi skissar upp en gemensam framtidsbild som ger stöd i prioriteringar och åtgärder gällande fysisk planering och inftastruktur för att skapa en attraktiv region som är enkel att leva och verka i och som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Mer information


Verksamhetsplan
Läs mer
Read more