Verksamhetsplan

MalmöLundregionens verksamhetsplan löper över tre år. Det sker en årlig uppdatering och aktualisering, varvid projekt och inriktningar kan ändras, medan den långsiktiga målbilden kvarstår.

Verksamhetsplan 2016-2018, uppdaterad inför 2018