Tolv kommuner - ett mål: Sveriges bästa livsmiljö

EN DYNAMISK STORSTADSREGION

EN DYNAMISK STORSTADSREGION

MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Regionen har många styrkor att bygga vidare på och utveckla: en unik innovationsmiljö, närhet till kontinenten, en ung befolkning med hög utbildning samt en god infrastruktur. Men regionen har också flera utmaningar.

pokie games free
play lucky 88 online real money

Kommunerna i MalmöLundregionen har en nyckelroll att spela i dessa utmaningar och den fortsatta utvecklingen förutsätter en nära samverkan mellan kommuner, myndigheter och näringsliv.

MalmöLundregionen är en plattform för mellankommunal samverkan. I samarbetet ingår 12 kommuner som arbetar för att MalmöLundregionen ska vara en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö och näringslivsklimat år 2035.

Either way you will need Affordable Papers to look closely at the tone of the writing they supplied.

Läs mer om regionen

Malmö

Invånare: 322 574 (2015)

Vellinge

Invånare: 34 667 (2015)

Trelleborg

Invånare: 43 359 (2015)

Svedala

Invånare: 20 462 (2015)

Burlöv

Invånare: 17 430 (2015)

Lund

Invånare: 116 834 (2015)

Staffanstorp

Invånare: 23 119 (2015)

Lomma

Invånare: 23 324 (2015)

Kävlinge

Invånare: 30 104 (2015)

Eslöv

Invånare: 32 438 (2015)

Höör

Invånare: 15 970 (2015)

Skurup

Invånare:

region-image

Klimat & Miljö

Mycket arbete kring agenda 2030 kvarstår men MalmöLundregionen är på god väg.

region-image

Näringsliv

Ökad etablering av globala företag under de senaste 20 åren.

region-image

Arbetsmarknad

Sysselsättningsgraden ökar men arbetslösheten är fortsatt hög.

region-image

Infrastruktur

MalmöLundregionen dominerar inom Skånes pendling.

region-image

Digitalisering

Stor innovationskraft inom MalmöLund-regionen driver på digitalisering.

På gång

Revidering av MLR:s verksamhetsplan under hösten 2020
Kommundirektörerna har av styrelsen fått i uppdrag att revidera MLR:s övergripande verksamhetsplan inför 2021.
Regionplanen
MLR arbetar tätt tillsammans med Region Skåne för att bevaka och ge inspel till Region Skåne vad gäller framtagandet av en ny Regionplan.
Förbättrat lokalt företagsklimat
MLR ska genomföra ett samverkansprojekt för ett bättre lokalt företagsklimat i MalmöLundregionen genom att utveckla bemötande och attityder.
i Mer information: sebastian.drott@malmo.se

Visa fler projekt & samarbeten