Industrinatten

Industrinatten MalmöLundregionen är ett samverkansprojekt mellan MalmöLundregionens kommuner, Region Skåne och IUC Syd.

2018 arrangeras årets Industrinatt MalmöLundregionen den 10 oktober. 

Klicka här för mer information!