Digitaliseringssamverkan har växlats upp

Alla MLR-kommuner har, med anledning av Coronan, utvecklat nya digitala arbetssätt för möten, distansarbete och samarbete. Det har lett till en snabb utveckling på digitaliseringsfronten och ett ökat behov för MLR att samverka och utbyta erfarenheter i digitaliseringsfrågor. Arbetsgruppen för digitalisering växlar därmed upp sitt arbete inom vissa processer för att skapa mer nytta till våra kommuninvånare och företag.

Comments are closed.